Колоквиумот по предметот Педијатрија ќе се одржи на 18.01 vo 10h