ИСПИТ и Втор колоквиум по Предметот ,,ПРЕХРАНБЕНИ АДИТИВИ И ПЕСТИЦИДИ,, ќе се одржи на 03.02.2022 (Четврток) во 10 часот на Факултетот за биотехнички науки Битола.

Од предметниот наставник
Проф. д-р Џулијана Томовска