Евидентирање на оценките во индекс и увид во тестовите ќе се врши во понеделник на 24.01.20220 во 11h