Се известуваат сите студенти кои го слушаат предметот Хигиена, на ден 06.05.2022 година (Петок) во 9:45 часот да бидат пред влезната рампа кај Клиничка Болница – Битола   ќе имаат посета на Филтерницата (обезбеден автобуски превоз).