Високата медицинска школа – Битола распишува конкурс за идејно решение за изглед на влезот (ѕидот) на амфитеатар и ходникот кај амфитеатар. Целта на овај конкурс е потикнување на креативноста на студентите на Високата медицинска школа – Битола. Право на учество имаат сите студенти од прв циклус студии кои имаат запишано прва година на Високата медицинска школа – Битола. Сликите мора да бидат убаво скенирани или фотографиите со добра резолуција. Конкурсот ќе трае од 18.05.2022 година до 13.06.2022 година. За најдоброто идејно решение ќе следува награда. Пополнете го Word документот, испратете го на email marina.todorovska@uklo.edu.mk

Апликација