Се известуваат сите студенти кои го слушаат предметот Медицинска Етика и Деонтологија последните предавања ќе се одржат на 20.05.2022 година (Петок) во 12:30 часот on-line.