Практичниот испит по предметот Педијатрија со нега и Педијатрија со неонатологија ќе се одржи на 28.06.2022 година (вторник), и 29.06.2022 година (среда) во 10:30 часот во Кабинет по здравствена нега.