Се известуваат сите студенти кои треба да земат оценка по сите наставни предмети кај проф.д-р Домника Рајчановска да се јават на 27.06.2022 година (понеделник), 28.06.2022 година (вторник) од 10:00 – 12:00 часот.