Упис на непарен (зимски) семестар ќе се врши во период од 26.09.2022г. – 30.09.2022г., со комплет формулари за непарен семестар. Студентите кои не ги имаат положено испитите од I прв (зимски) семестар, треба да ги презапишат и да платат партиципација по кредити.
(1 кредит = 408 ден)
За упис на непарен семестар после рокот се уплаќа 500 ден. уплатница. ( цел на дознака : задоцнето запишување на семестар)!