Упис на непарен (зимски ) семестар, за учебната 2022/23 г. ќе се реализира од 26.09.2022 – 30.09.2022г.(понеделник-петок)

Студентите од прв циклус студии, потребно е да запишат семестар (непарен, зимски) IIIтрет, V петти или V петти повторно, за учебната 2022/23 год.

Потребни документи: комплет формулари (уредно пополнети од двете страни) за упис на непарен семестар, уплатница за партиципација и 3 други уплатници кои следат по правилникот за упис на студенти.

Упис на семестар после рокот се врши со дополнителна уплатница од 500 ден (задоцнето запишување на семестар)!