Испитот по предмeтите Радиолошки методи,Основи на радиологија и Општа радиологија ќе се одржи на 30.09.2022 во 12h амф 2