Резултати од испити прв циклус

јуни 15, 2021

Резултати од испитот по предметот ГЕРИЈАТРИЈА Одржан на: 14.06.2021 година.

[…]
јуни 15, 2021

Резултати од испитот по предметот БАЛНЕОЛОГИЈА Одржан на: 14.06.2021 година.

[…]
јуни 15, 2021

Резултати: Современи дијагностички методи Одржан на: 11.06.2021   Општа медицинска сестра

[…]
јуни 15, 2021

Резултати: Современи дијагностички методи Одржан на: 11.06.2021   Физиотерапевт и санитарен

[…]
јуни 15, 2021

Резултати од AЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Одржан на: 11.06.2021

[…]
јуни 14, 2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА РАДИОЛОГИЈА,

[…]
јуни 14, 2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 2

[…]
јуни 14, 2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 1

[…]
јуни 14, 2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА РАДИОЛОГИЈА

[…]
јуни 14, 2021

Резултати од испитот по предметот: Гинекологија и акушерство со нега (општа насока)

[…]
јуни 14, 2021

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 2 со нега

[…]
јуни 14, 2021

Резултати од испит по предметот: Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
јуни 14, 2021

Резултати од испит по предметот: Исхрана и диететика 1

[…]
јуни 14, 2021

Резултати од испит по предметот: Eпидемиологија

[…]
јуни 14, 2021

Р Е З У Л Т А Т И од  ИСПИТИТЕ по ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА и ХИСТОЛОГИЈА одржани  на  08.06.2021 год.  

[…]
македонски