Соопштенија прв циклус

јуни 11, 2021

Пријава за испит/консултации по предметите Превеција во гинекологија и акушерство, Акушерство 1,2,3

[…]
јуни 11, 2021

Термин за испит по предметот Хирургија/Хирургија со нега

[…]
јуни 10, 2021

Практична настава (редовни студенти)

[…]
јуни 10, 2021

Соопштение за испитот по предметот Кинезиологија

[…]
јуни 8, 2021

Пријава за испит по предметите Нуклеарна медицина, Ендокринологија и Патофизиологија

[…]
јуни 8, 2021

Термин за евидентирање оценки по предметот Англиски јазик

[…]
јуни 6, 2021

Соопштение за испитот по пррдметите Патофизиологија и Нуклеарна медицина

[…]
јуни 6, 2021

Термин за полагање колоквиум по предметот Медицинска рехабилитација

[…]
јуни 3, 2021

СООПШТЕНИЕ- РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА-ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИТИЧАР

[…]
јуни 2, 2021

Пријава за испит по предметот Хирургија/Хирургија со нега (јунска сесија)

[…]
јуни 2, 2021

Практична настава – радиолози

[…]
мај 31, 2021

Конкурс за упис на студенти за учебната 2021 2022

[…]
мај 31, 2021

Термин за поправен колоквиум по предметот Клиничка биохемија 1

[…]
мај 31, 2021

Соопштение за испит по предметот Хирургија(дополнителна сесија)

[…]
мај 29, 2021

Соопштение за испити кај Проф. Гордана Белчевска(втор циклус студии)

[…]
македонски