Пријавување на кандидатите 02.10.2023 и 03.10.2023

Објавување прелиминарна ранг-листа 04.10.2023

Објавување решение за прием на кандидатите 05.10.2023

Запишување на кандидатите 06.10.2023

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УКЛО ВО  2023/2024 ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК