м-р Даниела Петковска

Предавач на Висока стручна школа