Еразмус + TraINErS

Наслов на проектот со акроним (на македонски јазик) „ТРЕНИНГ НА ИНТЕРКУЛТУРНИ ЕДУКАТОРИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И СТУДЕНТИ (ТреМСИК) “

Наслов на проектот со акроним(на англиски јазик):Training Intercultural Nursing Educators and Students – TraINErS

Програма: ЕРАЗМУС + КА203 Стратешко партнерство

Општа цел: Основна цел на проектот е подобрување на базичните вештини и клучните компоненти на медицинската сестра, потребни за да се осигура добра здравствена заштита и благосостојба со фокус на интеркултурната сестринска едукација и тренинг, што ќе значи зајакнување на капцитетите на студентите во интернационалните /интеркултуралните клинички здравствени институции и медицински сестри во интеркултурен работен контекст.

Специфични цели

Со овој проект се развиваат иновативни можности за учење во интеркултурен контекст и во меѓусебата комуникација на медицинските сестри, како и студентите со поддршка од страна на едукатори-медицински сестри, во стекнување и понатамошно развивање на потребните вештини и компетенции за да станат интеркултурно стручни професионалци

Предвидени активности:

Со цел да одговори на овие потреби, ИнтраМедС со цел да спроведе обука на медицински сестри за интеркултурни едукатори и студенти- креираше меѓународно тестирани, валидирани, како и акредитирани онлајн материјали за обука на едукатори вклучени во развојот на интеркултурните компетенции и вештини на студентите на здравствените струки.

Резултати:

Проектот ги дефинира профилот на професионалец со интеркултурните компетенции и вештини кои го поседуваат едукаторите, како и студентите, со цел да генерираат социјална еднаквост во здравството.

Целни групи:

– Дипломирани медицински сестри, вработени во македонскиот здравствен систем

– Студенти по здравствени струки

– Наставен кадар на високите медицински школи

Придобивки од проектните активности за УКЛО – Едукациски модул за унапредување на наставата на медицинските сестри

– Унапредување на компетенциите на наставниот кадар, соработниците и студентите

– Вмрежување со универзитети од Е+ програмски земји

Информации за Единицата

(име на Единицата, име и презиме на одговорното лице

Проф. д-р Домника Рајчановскa

075 438158

domnika.rajchanovska@uklo.edu.mk

Информации за Раководителот/локалниот раководител од Висока медицинска школа Битола

Проф.д-р Изабела Филов

+38975 367 052

izabela.filov@uklo.edu.mk

belafilov@gmail.com

Партнери во проектот

(институција, име и презиме на контакт лицето, телефон, e-mail • Аrtesis plantijn hogeschool antwerpen Belgium

Eva Van der Linden

eva.vanderlinden@ap.be

+3232205477

Universita degli studi di modena e Reggio Emilia Italy

Daniela Mecugni

daniela.mecugni@unimore.it

+390522522426

Servicio Vasco de Salud Osakidetza Spain

Maria Elena de Lorenzo Urien

elena_delorenzo@ehu.eus

+34657704840

UdruzenjeCentar Djordje Vajfert Beograd

Marija Mijatovic

marijamijatovic.jagodina@gmail.com

+38163514500

Via university college Denmark

Mette Bønløkke

MEBO@VIA.DK

+4587552114

Intercultural Development Research Institute Europa

Ida Castiglioni

idri@idrinstitute.org

+39335470361

Информации за останати лица од УКЛО вклучени во проектот

Проф.д-р Домника Рајчановска

Проф.д-р.Гордана Ристевска Димитровска

Проф.д-р Тања Јовановска

Проф.д-р Викторија Продановска Стојчевска

Времетраење:1.09.2019-31.12.2022