Професори на висока стручна школа

 Директор

Проф. д-р Тања Јовановска

Професор на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Понеделник и Среда од 10-12 часот

Заменик директор

Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

Професор на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Понеделник и Вторник од 10 – 12 часот

Проф. д-р Домника Рајчановска

Професор на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Вторник и Среда од 10-12 часот

Проф. д-р Изабела Филов

Професор на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Вторник 10-13 часот
Среда 10-13 часот

Проф. д-р Гордана Ристевска – Димитровска

Професор на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Понеделник од 9-11 часот

Среда 11-13 часот

Проф. д-р Јованка Тутеска

Професор на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Вторник и Четврток од 12:00 – 14:00 часот

Проф. д-р Снежана Стоилова

Професор на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Вторник 12 – 14 часот
Среда 13 – 15 часот

д-р Анѓелка Јанкуловска

Предавач на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Вторник и Среда од 11-13 часот

м-р Денис Арсовски

Предавач на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Понеделник од 10-12 часот

Четврток од 12-14 часот

м-р Даниела Петковска

Предавач на Висока стручна школа

Термини за консултација:

Понеделник и Вторник од 10-12 часот