Последен состанок на МаРеМоТо проектот во рамките на ЕРАЗМУС+ програмата заедно со University of Castilla – La Mancha, Scientific Directorate – Azienda USL – IRCCS, Reggio Emilia и Mario Negri Institute for Pharmacological Reseach, како и тимот на УКЛО, координаторот проф. д-р Изабела Филов со нејзиниот тим пред. д-р Анѓелка Јанкуловска, пред. м-р Денис Арсовски, пред. м-р Даниела Петковска и виш пред. м-р Златко Лозановски. Во очекување на продолжување на проектот, голема благодарност до нашите колеги од Р. Италија и Р. Шпанија