Ве известуваме дека УКЛО го објави отворениот повик за апликација на индивидуални мобилности и кадри за академската 2024/2025 година.
ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата – Универзитет Св. „Климент Охридски“ Битола (uklo.edu.mk), со краен рок за реализација на сите мобилности до 31 јули 2025.
Повеќе информации имате на наведениот линк, со рок за онлајн апликација до 04.03.2024 година: https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus-2024/
Како и кај координаторот од Висока медицинска школа – Битола, пред. м-р Денис Арсовски на denis.arsovski@uklo.edu.mk