На ден 27.04.2023 година на Високата медицинска школа имавме чест да го чуеме прекрасното предавање на проф. д-р Гизем Ачикгоз од Универзитетот Кент во Истанбул и да разговараме заедно за критичкото размислување во здравството.