Одбрана на дипломска работа на кандидатот Петар Крстевски

28.09.2023

Кандидат: Петар Крстевски
Дата на одбрана: 02.10.2023 во 12h


Пријава за настава Медицинско лабораториски аналитичар

27.09.2023

Студентите од студискaта програма Медицинско лабораториски аналитичар задолжително да пополнат пријава за настава за предметите кои ги запишуваат(слушаат)во зимски семестар во учебната 2023/2024, заклучно до 29.09.2023 (петок) 12h

Пријава


ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС

27.09.2023

Првиот академски час за студентите од прва година ќе се одржи во понеделник на 02.10.2023 со почеток во 11h во Амфитеатар 1


Пријава за настава за насоките: Радиолошки технолог и Акушерки

27.09.2023

Студентите од студиските програми Радиолошки технолог и Акушерки, задолжително да пополнат пријава за настава за предметите кои ги запишуваат(слушаат) во зимски семестар во учебната 2023/2024, заклучно до 29.09.2023 (петок) 12h


26.09.2023
Прелиминарна ранг листа – трет уписен рок


Одбрана на дипломска работа на кандидатот Борис Шешов
26.09.2023
Кандидат: Борис Шешов
Дата на одбрана: 27.09.2023 во 12.30h


Одбрана на дипломска работа на кандидатот Емилија Србиновска
25.09.2023
кандидат: Емилија Србиновска
Дата на одбрана : 28.09.2023 во 11h


Одбрана на дипломска работа на кандитатот Наталија Стеваноска
25.09.2023
кандитат: Наталија Стеваноска
Дата на одбрана: 02.10.2023 во 11.30h


СООПШТЕНИЕ – ЗА ПРЕФРЛУВАЊЕ ОД ДРУГ ФАКУЛТЕТ
23.09.2023
Студентите кои сакаат своето студирање да го продолжат на ВМШ-Битола, а во моментот се студенти на друг факултет потребно е да го направат следното:
– Да достават барање за префрлување (кое може да го купат од скриптарата)
– Уплатница со 50 ден административна такса
– Уплатница со уплатени 2000 ден (цел на дознака- префрлување од друг
факултет )
– Уверение за положени испити ( од факултетот каде студирале , до моментот на префрлување)
– Комплет формулари за упис на непарен семестар (скриптара)
– Досие (скриптара)
– 3 слики


Упис на непарен (зимски) семестар
23.09.2023
Упис на непарен (зимски) семестар, за учебната 2023/24 г. ќе се реализира од 25.09.2023 – 29.09.2023г.(понеделник-петок)
Студентите од прв циклус студии, потребно е да запишат семестар (непарен, зимски) III трет, V петти или V петти повторно, за учебната 2023/24 год.
Потребни документи: комплет формулари (уредно пополнети од двете страни) за упис на непарен семестар, уплатница за партиципација и 3 други уплатници кои следат по правилникот за упис на студенти.
Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГИ ЗАПИШАТ СЕМЕСТАРОТ И ПРЕДМЕТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ!
Упис на семестар после рокот се врши со дополнителна уплатница од 500 ден (задоцнето запишување на семестар)!


14.09.2023
Решение за упис – втор уписен рок


12.09.2023
Прелиминарна ранг листа – втор уписен рок


30.08.2023
Решениe за упис – прв уписен рок


25.08.2023
Прелиминарна ранг листа – прв уписен рок


Известување за пријавување испити за сeптемвриска испитна сесија
18.08.2023
Пријавувањето испити за септемвриска сесија ќе се врши од 23.08.2023 – 30.08.2023 до 15h ОNLINE на Iknow системот и задолжително на следниот линк: септемвриска сесија
Во линкот за септемвриска сесија задолжително се пополнуваат податоците со македонска поддршка и се означуваат само предметите кои ќе се полагаат во септемвриска сесија.
На денот на испитот секој студент доставува испитна пријава кај предметниот наставник со уплатена уплатница од 300 ден (независно по кој пат го полага испитот)
Доколку испитот не е електронски пријавен во временскиот рок, тогаш дополнително се доставува уплатница со 400 ден за секој испит.
Доставувањето на пријава на денот на испитот е задолжително, доколку испитот е положен на колоквиум пријавата и индексот за евидентирање на оценката исто така се доставува на денот на испитот (но не мора лично)


Повик за учество на вториот меѓународен конгрес на тема: „ЗДРАВСТВЕНАТА НЕГА – НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА“
12.07.2023
https://www.zanas.mk/vest-statija/82964/povik-za-uchestvo-na-vtoriot-megjunaroden-kongres/


Распоред за септемвриска испитна сесија
12.07.2023
Распоред


Ажурирано упатство за iKnow системот
14.06.2023
iKnow упатство за студенти
Упатство – финансиски модул за студенти