Соопштение

05.07.2024

Сите студенти кои имаат потреба за информации, во текот на месец август од 12.08.2024г. – 16.08.2024г.можат да се информираат на следните контакт телефони од 9-14ч :

1. Владимир Спирковски 076 433 531 12.08 .2024г.
2. Славица Ѓоргиевска 078 310 494 13.08 .2024г.
3. Дарко Талевски 076 449 111​ 14.08.2024 г.
4. Златко Лозановски 078 235 596 15.08. 2024г.
5. Златко Лозановски 078 235 596 16.08. 2024г.
По горенаведениот датум ВМШ, продолжува со редовно работно време


Септемвриска сесија

05.07.2024

Распоред за септемвриска сесија


Одбрана на дипломски труд
29.06.2024
Јавна одбрана на Дипломски труд
Кандидат: Амела Алија
Дата на одбрана: 01.07.2024 во 12h


Одбрана на дипломски труд
27.06.2024
Кандидатот Андреј Дајевски ќе ја брани својата дипломска работа на 02.07.2024 година во 10:00 часот во предавална 2.


Дипломски труд
27.06.2024
Јавна одбрана на дипломски труд на кабдидатит Арта Демир на 03.07.2024 во 10 и 30


Одбрана на дипломски труд
24.06.2024
На 26.06.2024 (среда) во 12:00 кандидатката Граороска Драгана (инд. бр. 4686) јавно ќе го брани својот Дипломски труд.


Одбрана на Дипломски труд
24.06.2024
На 26.06.2024 (среда) во 12:30 кандидатот Ѓорѓиевски Иван (инд. бр. 4639) јавно ќе го брани својот Дипломски труд.


Соопштение
21.06.2024
Консултации и евидентирање на оцени по Интерна медицина ќе има во вторник 24.06.2024 од 10-12h


Соопштение
15.06.2024
Консултации, увид во тестови и внесување на оцени по Анатомија, студентите ќе имаат можност  да реализираат на 18.06.2024 (вторник), од 10-12 h. Друг термин не е предвиден.


Соопштение
14.06.2024
Соопштение:
Давање оценки по следните предмети:
– Педијатрија со неонатологија – 17.06.2024 од 10 – 12 часот
– Педијатрија (физиотерапевти) – 17.06.2024 од 10 – 12 часот
– Основни сестрински вештини – 27.06.2024 од 10 – 12 часот
– Здравствена нега на хируршки болен – 27.06.2024 од 10 – 12 часот


Практичен испит по Физикална медицина
12.06.2024
Практичен испит по Физикална медицина
Friday, 14 Jun · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/rji-oszj-nyt


Консултации по Физикална медицина
12.06.2024
Консултации по Физикална медицина
Thursday, 13 Jun · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/rji-oszj-nyt


СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
11.06.2024
Студентите од прв циклус студии, на кои им е потребно Уверение за положени испити заради апликација во студентски дом, за учебната 2024/25, да достават барање со соодветна уплатница во студентски прашања најдоцна до 25.06.2024г. , заради навремено изготвување!
ДА ГИ ЗАПИШАТ УРЕДНО ПРЕДМЕТИТЕ КОИ ГИ ИМААТ ПОЛОЖЕНО, (И ОНИЕ КОИ СЕ ПОЛОЖЕНИ ПРЕКУ КОЛОКВИУМ) НА ЗАДНАТА СТРАНА ОД БАРАЊЕТО, ЗАРАДИ ПОЕДНОСТАВНА КОНТРОЛА!!!


Термин за предавање по предметот Дерматовенерологија
07.06.2024
Дерматовенерологија
Tuesday, 11 Jun · 15:00 – 16:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/btd-xaxn-sdx


Практичен испит по предметот Физикална медицина
07.06.2024
Практичниот испит по предметот Физикална медицина ќе се одржи на 14.06.2024 во 13h

Консултации по предметите Микробиологија, Вирусологија и Дијагностички постапки во микробиологијата
06.06.2024
Консултации по предметите Микробиологија, Вирусологија и Дијагностички постапки ќе се одржат на 19.06. во 14h во ЦЈЗ


Термин за предавање по предметот Дерматовенерологија
04.06.2024
Дерматовенерологија
Friday, 7 Jun · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/btd-xaxn-sdx


Одбрана на дипломска работа
29.05.2024
Кандидат: Марија Огненова, број на индекс 6724
Одбрана на ден: 07.06.2024г во 11.00ч


Термин за предавање по предметот Оториноларингологија
23.05.2024
Оториноларингологија
Friday, 24 May · 11:00 – 12:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/yjp-btya-ncd


СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
22.05.2024
Студентите од прв циклус студии, потребно е да заверат (парен, летен) семестар II втор, IV четврт, VI шести или VI шести повторно, за академската 2023/24 год.
Заверка на парен (летен) семестар, за академската 2023/24 г. ќе се реализира од 22.05.2024 – 29.05.2024г.
Потребни документи: семестрален лист (уредно пополнет од двете страни) за заверка на парен семестар, уплатница за партиципација ,доколку имаат неуплатена рата!
Заверка на семестар после рокот се врши со дополнителна уплатница од 500 ден (задоцнето заверување на семестар)!
Пријавување на испити за јунска испитна сесија ќе се врши во периодот од 22.05.2024г.–29.05.2024г, со уредно пополнета пријава (од двете страни) и уплатница од 300 ден.(цел на дознака: испит) за пријавување на испити од непарен семестар. Студентите задолжително електронски да го пријават испитот на следниот ЛИНК и на IKNOW серискиот број од електронската пријава да биде напишан во горниот десен агол на пријавата!
За пријавување испити после дадениот рок, се уплаќа дополнителна уплатница 400 ден, за секој испит кој се пријавува.


Вежби по предметот Микробиологија и Дијагностички постапки во микробиологијата
21.05.2024
Вежби по предметот Микробиологија и Дијагностички постапки во микробиологијата ќе се одржат на 22.05 и 23.05 во 14h во ЦЈЗ


Линк за предавање по предметот Микробиологија, Дијагностички постапки во миробиологија, Вирусологија
20.05.2024
Микробиологија, Дијагностички постапки во миробиологија, Вирусологија
Monday, 20 May · 18:00 – 19:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/hez-svsw-rch


19.05.2024
Распоред за јунска испитна сесија


СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА
16.05.2024
Предавањето по ФИЗИОЛОГИЈА на 21.05.2024 (вторник) наместо во 12:30 ќе започне во 13:00


Известување за вежби по предметот Хигиена
15.05.2024
Во петок на 17.05.2024 ќе се одржат вежби по предметот Хигиена, со посета на Филтерница. За таа цел, потребно е студентите да дојдат на службениот влез на Клиничка болница (двете рампи – кабинет за ортоптика) во 8.15h.
Вежбите се задолжителни!


Предавање ендокринологија
14.05.2024
Предавање ендокринологија во среда (15.05.2014) во 14h
Вклучување на линк
meet.google.com/dux-arjr-csg


Соопштение за одбрана на дипломска работа
14.05.2024
На ден 17.05.2024 година во 10:30 часот е закажана одбрана на дипломска работа на кандидатот Драги Алексоски.


Алтернативна медицина
14.05.2024
Предавањето по предметот Алтернативна медицина ќе се одржи на 15.05.2024 година во 10:00 часот во Амфитеатар 1.


Предавање по предметот Етика
13.05.2024
Етика
Monday, May 13 · 5:00 – 6:00pm
Time zone: Europe/Belgrade
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/rvv-bbpv-ujq


Предавање по предметот Фармакологија
13.05.2024
Farmakologija
Monday, 13 May · 10:30 – 11:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/vkc-rpms-wdn


Линк за предавање по предметот Оториноларингологија
10.05.2024
Оториноларингологија
Tuesday, 14 May · 17:30 – 19:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/bkx-rriw-aba


Линк за испит по Основи на радиологија и Радиолошки методи
09.05.2024
Линк за испит
Friday, 10 May · 10:00 – 11:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/ind-gepq-iuv


Известување по предметот Етика
09.05.2024
Предавањето по предметот Етика закажано за 09.05.2024 online се одлага


Линк за предавање по предметот Психијатрија
09.05.2024
Психијатрија
Thursday, 9 May · 17:15 – 18:15
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/ghp-gcyw-srn


Термин за испит и поправен колоквиум по предметот Микробиологија
09.05.2024
Испитот за дополнителна априлска сесија и поправниот колоквиум по предметот Микробиологија ќе се одржат на 10.05.2024 во 13h во Центар за јавно здравје


Линк за предавање по предметот Етика
09.05.2024
Етика
Thursday, 9 May · 17:15 – 18:15
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/ghp-gcyw-srn


Линк за предавање по предметот Физикална медицина
07.05.2024
Физикална медицина
Friday, 10 May · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/pvh-igii-mhw


Линк за предавање по предметот Хигиена
07.05.2024
Хигиена
Thursday, 9 May · 16:00 – 17:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/jek-qtzu-wab


Линк за предавање по предметот Исхрана и диететика
07.05.2024
Исхрана и диететика
Thursday, 9 May · 17:00 – 18:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/fmc-ignw-xhz


Вежби по предметот Хигиена
07.05.2024
Вежбите по предметот Хигиена ќе се одржат во петок 10.05.2024 во 13h во Центар за јавно здравје Битола


07.05.2024
Распоред за втор колоквиум летен семестар


Соопштение за предавање по предметот Здравствена нега 2
07.05.2024
Предавањето по предметот Здравствена нега 2 ќе се одржи во четврток на 09.05.2024 од 10.30h до 13h, во Дом Софија.
Студентите задолжително да носат униформи.


Термин за испит по предметот Радиографски процес
07.05.2024
Испитот по предметот Радиографски процес ќе се одржи на 09.05.2024 во 10h во пред 1


Термин за испит по предемтите Основи на радиологија и Радиолошки методи 2 – дополнителна сесија
07.05.2024
Испитот по предемтите Основи на радиологија и Радиолошки методи 2 – за дополнителна априлска сесија ќе се одржат на 10.05.2024 во 10h online


Соопштение за талентирани студенти
01.05.2024
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, ја продолжува заложбата за идентификација, поддршка на развојот и промоција на надарените и талентираните студенти, во таа насока студентите кои имаат просек над 9.00 да се пријават на следниот маил:
angelka.jankulovska@uklo.edu.mk


Линк за предавање по предметот Здравствена нега 2
29.04.2024
Здравствена нега 2
Thursday, 2 May · 10:30 – 11:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/mui-drxa-xpi


Линк за предавање по предметот Етика
29.04.2024
Етика
Tuesday, 30 Apr · 16:30 – 17:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/cye-vuwe-pkh


Оториноларингологија
29.04.2024
Оториноларингологија
Monday, 29 Apr · 17:30 – 19:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/isq-spwe-ejv


Линк за предавање по предметот Физикална медицина
25.04.2024
Физикална медицина
Friday, 26 Apr · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/pvh-igii-mhw


Термин за предавање по предметот Оториноларингологија
22.04.2024
Оториноларингологија
Monday, 22 Apr · 17:30 – 19:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/isq-spwe-ejv


Линк за предавање по предметот Етика
22.04.2024
Етика
Tuesday, 23 Apr · 16:30 – 17:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/cye-vuwe-pkh


Известување по предметот Здравствена нега 2
22.04.2024
Предавањето по предметот Здравствена нега 2 ќе се одржува во четврток во амф 2 во 10.30h


19.04.2024
Распоред за дополнителна априлска сесија


Консултации по предметот Микробиологија
18.04.2024
Консултации и увид во тестовите ќе се врши на 19.04 во 12h во ЦЈЗ


Термин за предавање по предметот Микробиологија
18.04.2024
Микробиологија
Thursday, 25 Apr · 17:00 – 19:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/nuy-zupp-cdu


Предавање ендокринологија
16.04.2024
Предавањето ендокринологија ќе се одржи во среда (17.04) во 13:45 ч,
Вклучување на линкот
Video call link: https://meet.google.com/qjh-ovte-ntm


СООПШТЕНИЕ
15.04.2024
Предавањата кај проф.д-р Изабела Филов, во вторник 16.04.2024 година ќе се одржат во редовните термини со физичко присуство:
Ургентни состојби во медицината: 9.30 часот амф.1
Медицинска етика и деонтологија: 11 часот амф. 1


Дополнителна априлска испитна сесија
12.04.2024
Право за пријавување на испитите за априлска сесија имаат само студентите кои пријавуваат испити од ЗИМСКИ СЕМЕСТАР (ПРВ, ТРЕТ И ПЕТТИ)
Пријавување на испити за дополнителна априлска испитна сесија ќе се врши од 15.04. – 18.04 заклучно до 15h :
1. Со електорнски пријавен предмет на iknow и задолжително на следниот линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIO7KED20vJChIukPZUzvLvkCUNNVUAM5NTTKPfhK6IYdHoA/viewform?usp=sf_link
2. Уредно пополнета пријава од двете страни (се доставува на денот на испитот кај предметниот професор)
3. Уплатница од 1000 ден.
Испитите ќе се реализираат во периодот од : 23.04 – 29.04
Распоредот ќе биде објавен на 20.04.2024


Термин за предавање по предметот Оториноларингологија
11.04.2024
Оториноларингологија
Tuesday, 16 Apr · 17:30 – 18:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/wyz-fjho-kiq


Промена на термин за колоквиум по предметот Хигиена
02.04.2024
Колоквиумот по предметот Хигиена се одлага за 09.04.2024 во 11h во амф 1


Известување за предавањата по предметите Инфектологија, Исхрана и диететика и Хигиена
02.04.2024
Предавањата по предметите Инфектологија,Исхрана и диететика и Хигиена закажани за следната недела (09.04 и 10.04) се одлагаат.


Термин за предавање по предметот Дерматовенерологија
02.04.2024
Дерматовенерологија
Tuesday, 9 Apr · 15:00 – 17:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/oym-gbct-hvm


02.04.2024
Распоред за поправен колоквиум летен семестар


Линк за предавање по предметот Микробиологија
02.04.2024
Микробиологија
Wednesday, 3 Apr · 18:00 – 20:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/nuy-zupp-cdu


СООПШТЕНИЕ
01.04.2024
Прв колоквиум по наставната дисциплина Здравствено воспитание, ќе се одржи на 05.04.2024 година, во 10 часот, во амф 2


Физикална медицина
29.03.2024
Физикална медицина
Friday, 29 Mar · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/pvh-igii-mhw


Линк за предавање по предметот Оториноларингологија
28.03.2024
Оториноларингологија
Saturday, 30 Mar · 11:00 – 12:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/wyz-fjho-kiq


Линк за предавање по предметот Оториноларингологија
26.03.2024
Оториноларингологија
Wednesday, 27 Mar · 17:30 – 18:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/yhh-ytop-owt


Соопштение
26.03.2024
Предавањето по Интерна медицина II , ќе се одржи во редовен термин со физичко присуство.


Линк за предавање по предметот Ургентни состојби. во медицината
26.03.2024
Ургентни состојби. во медицината
Tuesday, 26 Mar · 16:30 – 17:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/nxp-iuvc-dts


Линк за предавање по предметот Физикална медицина
22.03.2024
Физикална медицина
Friday, 22 Mar · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/pvh-igii-mhw


Предавање по предметот Нуклеарна медицина
21.03.2024
Нуклеарна медицина
Friday, 22 Mar · 11:00 – 12:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/tau-jyjq-hyx


Термин за предавање по предметите Вирусологија, Дијагностички постапки во микробиологијата
20.03.2024
Вирусологија, Дијагностички постапки во микробиологијата
Monday, 25 Mar · 18:00 – 19:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/pmd-yjob-fqt


Термин за предавање по предметот Микробиологија
20.03.2024
Микробиологија
Wednesday, 27 Mar · 18:00 – 20:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/nuy-zupp-cdu


Соопштение за одбрана на дипломска работа
20.03.2024
Кандидатот Саша Османли на ден 26.03.2024 година ќе ја брани својата дипломска работа во 10:30 часот во Предавална 2.


Линк за предававање по Eтика
18.03.2024
Eтика
Tuesday, 19 Mar · 17:00 – 18:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/xcm-mfgi-bfg


Линк за предавање по Ургентни состојби во медицината
18.03.2024
Ургентни состојби во медицината
Tuesday, 19 Mar · 16:00 – 17:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/yor-xfpq-ods


Промена на термин за предавање по предметот Радиолошки методи 1
18.03.2024
Радиолошки методи 1
Tuesday, 19 Mar · 10:00 – 11:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/mzq-pwug-njp


Термин за предавање и семинар по предметите Акушерство 2 и Превенција во гинекологија и акушерство
15.03.2024
Акушерство 2 вторник (19.03.2024) во 8h пред 2
Превенција во гинекологија и акушерство вторник (19.03.2024) во 9h пред 2


Термин за предавање по предметот Нуклеарна медицина
14.03.2024
Нуклеарна медицина
Петок, 15 Maрт · 11:00 – 12:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/tau-jyjq-hyx


Распоред за колоквиумска недела
14.03.2024
Термин за прв колоквиум летен семестар


Термин за предавање и консултации по предметот Патофизиологија
14.03.2024
Патофизиологија
Петок, 15 Maрт · 11:00 – 12:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/tau-jyjq-hyx


Термин за предавање и семинар по предметот Оториноларингологија
14.03.2024
Оториноларингологија
Понеделник, 18 Mar · 17:30 – 18:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/wyz-fjho-kiq


Вежби по предметот Исхрана и диететика
13.03.2024
Вежбите по предметот Исхрана и диететика ќе се одржат во четврток (14.03.2024) во 8h во амф 1


Промена на термин за испит по предметите Клиничка биохемија, Клинилка биохемија 1 и Клиничка биохемија 2
13.03.2024
Испитот по предметите Клиничка биохемија, Клиничка биохемија 1 и Клиничка биохемија 2 ќе се одржи на 25.03.2024 во 11h во амф 2


Соопштение
11.03.2024
Вежба број 3 по предметот Рехабилитација е предвиден во одделение за ортопедија и травматологија – Клиничка болница “Др. Трифун Пановски” – Битола
Студентите да носат целосна униформа ВКЛУЧИТЕЛНО и маски и да бидат пред одделението на 18.03.2024 (понеделник) во 10:00 часот.


Соопштение за вонредни студенти – Алтернативна медицина
08.03.2024
По барање на вонредните студенти, семинарот по Алтернативна медицина освен со физичко присуство на 12.03.2024 ќе се одржи и online на 12.03.2034 во 18:00 часот.
Линк: https://meet.google.com/evp-tkag-iin


Термин за предавање по предметите Дијагностички постапки во микробиологијата и Вирусологија
08.03.2024
Вирусологија, Дијагностички постапки во микробиологијата
Monday, 11 Mar · 18:00 – 19:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/pmd-yjob-fqt


Термин за предавање по предметот Физикална терапија
08.03.2024
Физикална терапија
Friday, 15 Mar · 13:00 – 14:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/pvh-igii-mhw


Линк за предавање по предметот Микробиологија
08.03.2024
Микробиологија
Wednesday, 13 Mar · 18:00 – 19:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/nuy-zupp-cdu


Линк за предавање по предметот Дерматовенерологија
08.03.2024
Дерматовенерологија
Wednesday, 13 Mar · 17:00 – 18:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/rer-zcee-cqh


Термин за испит по предметите Клиничка биохемија, Клиничка биохемија 1 и Клиничка биохемија 2
08.03.2024
Испитот по предметите Клиничка биохемија, Клиничка биохемија 1 и Клиничка биохемија 2 ќе се одржи на 18 март во 11h


СООПШТЕНИЕ
06.03.2024
Вонредните студентите, кои ги имаат запишано предметите:
1. Основни сестрински вештини да дојдат на 13.03. 2024 год. (среда) во 9.30 часот, во предавална 1.
2. Здравствена нега на дете да дојдат на 13.03.2024 год.(среда) во 10 часот, во предавална1.
3. Здравствена нега на новородено на 13. 03. 2024 год.(среда) во 10.30 часот, во предавална 1.


05.03.2024
Распоред за семинар за вонредни студенти за парен семестар


Линк за предавање по предметот Основи на истражување
29.02.2024
Основи на истражување
Thursday, February 29 · 6:30 – 7:30pm
Time zone: Europe/Belgrade
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/zci-wqky-dfe


Соопштение
27.02.2024
Предавањето по предметот Алтернативна медицина закажано за 28.02.2024 се откажува.


Линк за предавање по предметот Менаџмент во здравство
27.02.2024
Менаџмент во здравство
Среда 28.02.2024 во 18:30 – 19:30
Video call link: https://meet.google.com/guh-qjoj-sud


Линк за предавање по предметот Етика
26.02.2024
Етика предавање
Tuesday, 27 Feb · 16:30 – 17:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/toz-tukt-yra


Соопштение за семинарски работи по Основи на рехабилитација, Кинезиологија и Алтернативна медицина
25.02.2024
Теми за семинарска работа – Основи на рехабилитација, Кинезиологија и Алтернативна медицина


Соопштение
21.02.2024
Вежбите по предметот Кинезиологија започнуваат од 22.02.2024 во 10 часот во Кабинет за физикална терапија.


Соопштение за предавање по предметите Менаџмент во здравство и Основи на истражување
21.02.2024
Предавањата по предметите Менаџмент во здравство и Основи на истражување се одлагаат за следната недела во истиот термин како блок предавања поради технички проблеми.


Промена на термин за испит по предметот Хирургија
19.02.2024
Испитот по предметот Хирургија ќе се одржи на 23.02 во 10h во амф 1


Термин за предавање по предметите Етика и Ургентни состојби во медицината
19.02.2024
Предавањата по предметите Етика и Ургентни состојби во медицината ќе се одржат online по следниот распоред:
Етика  20.02.2024 во 16.30h на следниот линк:
meet.google.com/efg-tvsp-mgi
Ургентни состојби во медицината 20.02.2024 во 17.30h на следниот линк:
meet.google.com/mky-thbp-njx


Термин за практичен испит по предметите: Неврологија и Ургентни состојби во медицината
19.02.2024
Термин за практичен испит по предметите: Неврологија и
Ургентни состојби во медицината ќе се одржи на 27.02.2024 во 11h на Високата медицинска школа


Предавање по предметот Клиничка биохемија 2
16.02.2024
21 Февруари: 17:00 – 19:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/nna-mzmj-oay


Соопштение за предавање по предметот Хирургија
16.02.2024
Предавањето по предметот Хирургија ќе се одржи на 19.02 во 9h online на следниот линк:
Video call link: https://meet.google.com/biu-dsjq-sez


СООПШТЕНИЕ од Проф. ТУТЕСКА
15.02.2024
Сите РЕДОВНИ СТУДЕНТИ кои за овој семестар ги запишале/презапишале наставните дисциплини Физиологија, Хистологија и Биохемија I ќе следат настава согласно објавениот Распоред почнувајќи од 20.02.2024 (вторник).
Проф. Д-р Ј. ТУТЕСКА


Термин за предавање Kлиничка биохемија 2
15.02.2024
Klinicka biohemija 2 – Predavanje
Thursday, 15 Feb · 18:00 – 20:30
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/nna-mzmj-oay


СООПШТЕНИЕ
14.02.2024
Студентите кои го слушаат предметот Основни сестрински вештини да дојдат на 19.02. 2024 год. (понеделник) задолжително во 11 часот, за да се формираат групите.
За вежби по предметот Педијатрија, Педијатрија со нега и Педијатрија со неонатологија ќе се формираат групите на денот кога студентите имаат предавање Педијатрија.
Исто важи и за предметите Здравствена нега на дете и Здравствена нега на новородено.


Известување за испит по предметот Хирургија
13.02.2024
Испитот по предметот Хирургија ќе се одржи на 22.02 во 12.30h во амф 2


Распоред на предавања за летен семестар 2023/2024
12.02.2024
Втор семестар
Четврти семестар
Шести семестар


СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
09.02.2024
Студентите од прв циклус студии, кои е потребно е да запишат (парен, летен) семестар II втор, IV четврт, VI шести или VI шести повторно, за академската 2023/24 год. ДА ГИ ЗАПИШАТ УРЕДНО ПРЕДМЕТИТЕ ВО ИНДЕКС, КОИ ТРЕБА ДА ГИ СЛУШААТ ЗА СООДВЕТНИОТ СЕМЕСТАР!!! ВО СПРОТИВНО, УПИСОТ НЕМА ДА БИДЕ НАПРАВЕН И СЛЕДИ КАЗНА 500 ДЕН НА УПЛАТНИЦА!!!


Известување за предметот Хиругија/ Хирургија со нега
08.02.2024
Студентите кои го имаат запишано предметот Хирургија/ Хирургија со нега или го имаат пријавено за полагање во јануарска испитна сесија, задолжително да се уклучат на следиот линк во петок 09.02.2024 во 10h
https://meet.google.com/xeu-tyqk-aes


Пријава за настава лаборанти
08.02.2024
https://form.jotform.com/240383142485354


Пријава за настава – санитарен инжинер
08.02.2024
https://form.jotform.com/240383479119361


Пријава за настава – радиолошки технолог
08.02.2024
https://form.jotform.com/240382782874365


Соопштение
08.02.2024
Внесување на оцени по наставни дисциплини Анатомија и Интерна медицина на ден 13.02.2024 од 10.30h


СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
07.02.2024
Студентите од прв циклус студии, кои е потребно е да ЕЛЕКТРОНСКИ да запишат (парен, летен) семестар II втор, IV четврт, VIшести или VI шести повторно во Iknow за академската 2023/24 год.

ДА ЗАПИШАТ СЕМЕСТАР ВО ДАДЕНИОТ РОК ( 08.02.2024- 14.02.2024), ДОКОЛКУ ЧЕКААТ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТИ ОД ПАРЕН СЕМЕСТАР, ЗА ТИЕ ПРЕДМЕТИ КОИ ЌЕ БИДЕ ПОТРЕБНО ДА ГИ ПРЕЗАПИШАТ, ДОПОЛНИТЕЛНО ЌЕ ДОСТАВАТ УПЛАТНИЦА

Студентите кои запишуваат парен семестар потребно е да уплатат 2 уплатници по 100 ден, студентско собрание при ВМШ и студентско собрание при УКЛО, покрај уплатницата за партиципација!


Термин за испит по предметот Медицинска статистика
07.02.2024
Студентите кои полагаа испит по предметот Медицинска статистика со информатика, да се јават за делот медицинска стистика во петок во 12h во амф 1.


СООПШТЕНИЕ за Упис на парен (летен) семестар
06.02.2024
Упис на парен (летен) семестар, за академската 2023/24 г. ќе се реализира од 08.02.2024 (четврток) – 14.02.2024г.(среда)
Студентите од прв циклус студии, потребно е да запишат (парен, летен) семестар II втор, IV четврт, VI шести или VI шести повторно, за академската 2023/24 год.
Потребни документи: комплет формулари (уредно пополнети од двете страни) за упис на парен семестар, уплатница за партиципација.
Упис на семестар после рокот се врши со дополнителна уплатница од 500 ден (задоцнето запишување на семестар)!


Консултации и предавање по предметот Клиничка биохемија 2
31.01.2024
Предавањето ќе се одржи на 12.02 во 18h на следниот линк
Meeting link
meet.google.com/nna-mzmj-oay


Соопштение
24.01.2024
Евидентирање на редовност од настава кај проф.д-р Викторија Продановска Стојчевска на 29.01.2024г во 12.00ч.


ОДБРАНА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД
22.01.2024
Одбраната на Дипломскиот труд на кандидатката Магдалена Танасовска (инд. бр. 6611) ќе се одржи на 30.01.2024 (вторник) во 11:00 во просториите на Високата Медицинска Школа – Битола.


Соопштение
21.01.2024
Вонредните студенти (општа насока и акушерки) кои работаат во здравствени установи не полагаат практичен испит по предметот Интерна медицина 1 и 2 и Интерна медицина. Обавезно треба да достават документ од здравствената установа каде што работаат кај Виш соработник Николина Тренчевска.


СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА
16.01.2024
Сите РЕДОВНИ СТУДЕНТИ кои имаат потреба за евиденција на потписи за редовно следење на наставата за наставните дисциплини од зимскиот семестар, да се јават на 30.01.2024 (вторник) во 12:00
предметен наставник
Проф. Д-р Ј. ТУТЕСКА


Практичен испит по медицинска масажа и втор колоквиум по Медицинска рехабилитација
12.01.2024
Практичниот испит по медицинска масажа ќе се одржи во кабинетот по физикална терапија на 15.01.2024 во 09:00 часот.
Студентите кои ќе го полагаат вториот колоквиум по Медицинска рехабилитација да го контактираат предметниот наставник на електронската пошта denis.arsovski@uklo.edu.mk


ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
11.01.2024
Пријавувањето испити за септемвриска сесија ќе се врши од 15.01.2024 – 22.01.2024 до 15h ОNLINE на Iknow системот и ЗАДОЛЖИТЕЛНО  на следниот линк:
ЈАНУАРСКА СЕСИЈА

Во линкот за јануарска сесија задолжително се пополнуваат податоците со македонска поддршка и се означуваат само предметите кои ќе се полагаат во јануарска сесија.

На денот на испитот секој студент доставува испитна пријава кај предметниот наставник.
Испитите (предметите) од зимски семестар се пријавуваат само со испитна пријава, додека предметите од летен семестар се пријавуваат со уплатена уплатница од 300 ден независно по кој пат се полага испитот.
Доколку испитот не е електронски пријавен во временскиот рок, тогаш дополнително се доставува уплатница со 400 ден за секој испит.
Доставувањето на пријава на денот на испитот е задолжително, доколку испитот е положен на колоквиум пријавата и индексот за евидентирање на оценката исто така се доставува на денот на испитот (но не мора лично)
Секој студент по поплнување на линкот ќе добие повратен маил со листа на пријавени испити, која ќе претставува потврда за пријавените испити!

10.01.2024
Распоред за јануарска испитна сесија


СООПШТЕНИЕ ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ
03.01.2024
Сите РЕДОВНИ СТУДЕНТИ (кои запишале I, III, V и V повторно, за учебната 2023/24), да си ги запишат личните податоци во приложената табела, најдоцна до 07.01.2024 г.

ТАБЕЛА
Бараните податоци се поврзани за остварување на ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА за студенти за меѓуградски превоз кои живеат надвор од местото на студирање за академската 2023/24 година
Внимавајте при внесување на личните податоци, посебно на ЕМБГ!
2.Согласно Законот за финансиската поддрршка на социјално ранливите категории на граѓани член 9 став 5 (Сл.весник бр269/23 од 18.12.2023 година), сите РЕДОВНИ СТУДЕНТИ, кои се државјани на Република Северна Македонија кои студираат на државните универзитети, а кои имаат статус на редовен студент, живеат надвор од местото на студирањето и користат месечен билет за меѓуградски превоз, кои поднеле документи за ваква поддршка, имаат право на одреден финансиски надомест!

Термин за предавање по предметот Психијатрија
29.12.2023
Психијатрија
Петок 29.12.2023
16:30 – 17:30
Video call link: https://meet.google.com/aag-evzt-qkv


Основи на радиологија линк за прв поправен колоквиум
28.12.2023
Основи на радиологија
Петок, 29 Dec · 17:00 – 18:00
Video call link: https://meet.google.com/sdi-umkw-gcg


Линк за колоквиум по Основи на радиологија и Општа радиологија
27.12.2023
Колоквиум
27.12.2023 во 11h
Video call link: https://meet.google.com/czn-xryf-hze


Tермин за предавање по предметот Психијатрија
25.12.2023
Предавање по предметот Психијатрија ќе се одржи на 26.12.2023 во 16.30h
Video call link: https://meet.google.com/aag-evzt-qkv


Соопштение-одбрана на дипломски труд
На 26.12.2023 год.
Кандидатката Ана Филиповска ќе го брани дипломскиот труд со наслов
ЗАСТАПЕНОСТ НА АИМ ВО БИТОЛА ВО ПЕРИОД 2020-2022 година


Термин за предавање по предметот Паразитологија
25.12.2023
Паразитологија
Вторник 26.12.2023  · 17:00 – 18:00
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/vgc-xkjt-xso


Термин за предавања по предметите Анестезија и реанимација и Ортопедија и трауматологија
25.12.2023
Анестезија и реанимација
Понеделник, 25 Dec · 17:00 – 18:30
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/rxh-pwbn-ugz Or dial: +1 845-293-0717 PIN: 213760825

Ортопедија и трауматологија
Вторник, 26 Dec · 17:00 – 18:30
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/igo-ogps-pjy Or dial: +1 631-743-5407 PIN: 411910045

Известување за предавање по предметот Медицинска статистика и информатика
22.12.2023
Предавањето по предметот Медицинска статистика со информатика ќе се одржи во вторник во 12h во амф 1


Термин за поправен колоквиум по предметот Патологија и Патологија со хистопатолошки техники
21.12.2023
Поправен колоквиум по предметот Патологија и Патологија со хистопатолошки техники ќе се одржи на 26.12.2023 во 10h во пред 2


Термин за предавање по предметите Основи на радиологија и Радиолошки методи 2
21.12.2023

Термин за предавањата по предметите:
Oснови на радиологија
22.12.2023 во 17h
Video call link: https://meet.google.com/gta-bhfx-roz

Радиолошки методи 2
22.12.2023 во 18h
Video call link: https://meet.google.com/rat-gfro-kzx


Предавања по Интерна медицина I и Интерна медицина за физ. акушерка и рад. технолог
20.12.2023

Предавањата по Интерна медицина I и Интерна медицина за физ. акушерка и рад. технолог ќе се одржат во редовен термин on line

https://meet.google.com/yoq-uiup-fdj (Интерна мед I)

https://meet.google.com/fti-bajk-cks


Oдбрана на Дипломски труд
20.12.2023

Кандидатката Матеска Ивана (инд. бр. 6200) ќе го брани својот Дипломски труд на 26.12.2023 (вторник) во 11:30 во просториите на Високата Медицинска школа – Битола


Термин за предавање по предметите Основи на радиологија и Радиолошки методи 2
20.12.2023

Термин за предавањата по предметите:

Oснови на радиологија

20.12.2023 во 16h

Video call link: https://meet.google.com/gta-bhfx-roz

Радиолошки методи 2

20.12.2023 во 17h

Video call link: https://meet.google.com/rat-gfro-kzx


Соопштение
19.12.2023
Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Геријатрија на ден 20.12.2023г се одлага.


Термин за предавање по предметот Паразитологија
19.12.2023

Паразитологија
четветок 21.12.2023 17:00 – 18:00
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/vgc-xkjt-xso

Интерна медицина
18.12.2023
Предавањето по предметот Интерна медицина кое беше закажано за 19.12, се презакажува за 20.12.(среда) во 17.30h. on line

https://meet.google.com/nxz-hysk-xsn


Промена на термин за вежби по Медицинска масажа
18.12.2023

Терминот за практична настава по Медицинска масажа во Сју Рајдер се презакажува за во петок 22.12.2023 во 12 часот.
Предавањето по Основи на физикална рехабилитација ќе се одржи во среда 20.12.2023 во 10:00 часот.


Здравствено воспитание и анатомија
18.12.2023

Предавањата по здравствено воспитание и анатомија ќе се одржат on line во редовен термин.

здравствено воспитание
meet.google.com/wrm-bkey-ucc

meet.google.com/gcx-wzea-qdo

(анатомија)


Соопштение за заверка на зимски семестар
18.12.2023
Заверка на непарен (зимски ) семестар, за учебната 2023/24 г. ќе се реализира од 19.12.2023 (вторник) – 25.12.2023г.(понеделник)

Студентите од прв циклус студии, потребно е да заверат семестар (непарен, зимски),

I прв, III трет, V петти или V петти повторно, за учебната 2023/24 год.

Потребни документи: семестрален лист (уредно пополнети од двете страни) за заверка на непарен семестар, уплатница за партиципација (доколку студентите имаат обврска да уплатат рата, ако партиципацијата ја уплаќаат на рати)

Заверка на семестар после рокот се врши со дополнителна уплатница од 500 ден (задоцнето заверување на семестар)!


СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА
18.12.2023
Сите студенти кои ќе полагаат Поправни колоквиуми кај Проф. Д-р Тутеска на 20.12.2023 год., ЗАДОЛЖИТЕЛНО да го најават своето присуство.
Проф. Д-р Ј. ТУТЕСКА


Одбрана на дипломска работа
15.12.2023
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФЕКТИВНА МОНОНУКЛЕОЗА ВО БИТОЛСКИОТ РЕГИОН (2016-2022)
Марија Јосифовска Индекс бр. 6490
19.12.2023 во 11h


Термин за предавање по предметите Ортопедија и трауматологија и Анестезија и реанимација
15.12.2023
Анестезија и реанимација Friday, 15 Dec · 16:00 – 17:30 Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/rxh-pwbn-ugz Or dial: +1 845-293-0717 PIN: 213760825

Ортопедија и трауматологија Friday, 15 Dec · 17:30 – 19:00 Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/igo-ogps-pjy Or dial: +1 631-743-5407 PIN: 411910045


Соопштение од пред. м-р Денис Арсовски
15.12.2023
Предавањето по предметот Основи на физикална рехабилитација ќе се одржи во среда во 09:00 часот.
Првиот дел од вежбите по Медицинска масажа со балнеологија ќе се одржат во 11:00 часот во Сју Рајдер – Битола.
Вториот дел од вежбите по Медицинска масажа со балнеологија и Основи на физикална рехабилитација ќе се одржат од 09:30 и 12:00 часот во петок во Дом Софија.
Практичниот испит по предметот Спортска медицина ќе се одржи на 26.12.2023 во 10:00 часот. Студентите задолжително да носат индекс за идентификација.


Термин за предавање по предметите Интерна медицина 1 и Интерна медицина
14.12.2023

Предавањето по предметите Интерна медицина 1 и Интерна медицина ќе одржат online по следниот распоред:
Интерна медицина 1
Понеделник 18.12.2023 10h (прво предавање)
https://meet.google.com/nxz-hysk-xsn

Понеделник 18.12.2023 12.30h (второ предавање)
https://meet.google.com/nxz-hysk-xsn

Интерна медицина
Вторник 19.12.2023 17.30h
https://meet.google.com/nxz-hysk-xsn


Термин за прв колоквиум по предметот Патологија и Патологија со хистопатолошки техники
14.12.2023
Првиот колоквиум по предметот Патологија и Патологија со хистопатолошки техники ќе се одржи на 19.12.2023 во 10.30h во амф 1


Соопштение за практична настава по Геријатрија
13.12.2023
Практичната настава по Геријатрија (физиотерапевт) ќе се одржи во Дом Софија во 12:00 часот. Дополнително ќе се објави термин за практична настава за општа медицинска сестра.


Известување
13.12.2023
Предавањата по интерна медицина I (општа насока) и Интерна медицина (акушерка, физ, рад.технолог), нема да се одржат во редовниот термин во четврток 14.12.2023
За истите ќе биде испратен линк накнадно


Линк за предавање по предметот Психијатрија
13.12.2023
Предавањето по предметот Психијатрија ќе се одржи online на 13.12.2023 во 16.30h на следниот линк:
https://meet.google.com/hmt-zsze-dpu


Термин за on-line предавање по предметот Трансфузиологија со имунологија
11.12.2023
Предавањето по предметот Трансфузиологија со имунологија ќе се одржи on-line на 12.12.2023г (вторник) од 17.30 до 19.00ч на слениов линк:
https://meet.google.com/iqy-ehsh-qcf


Соопштение – одбрана на дипломски труд
11.12.2023

На ден 13.12.2023 (среда) во 11:00 часот, во просториите на Висока медицинска школа – Битола е закажана одбрана на дипломска работа на кандидатот Весна Ристевска. Темата на дипломската работа е ‚‚Улога на физиотерапевтот во третманот на пациенти со артроза на зглобови‘‘.


06.12.2023

КОНКУРС за избор на Студентски правобранител на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола


Известување за предметот Интерна медицина 1 и Интерна медицина
05.12.2023

За студентите кои го слушаат предметот Интерна медицина 1 и Интерна медицина (сите насоки), предавањето се презакажува за четврток (07.12.2023) во 10.15.h во амф 1


Соопштение за предметот Здравствено воспитание
04.12.2023
Соопштение,
Се известуваат студентите кои слушаат Здравствено воспитание, дека предавањето на 05.11.2023 ќе започне во 10 часот во амфитеатар 1.


Известување по предметот Хематологија
29.11.2023

Предавањето по предметот Хематологија закажано за утре се одлага


Соопштение за предавањата по предметите Социјална медицина и Трансфузиологија со основи на имунологија
28.11.2023

Предавањата по предметите Социјална медицина и Трансфузиологија со основи на имунологија закажани за четврток (30.11.2023) се одлагаат


Известување за вонредни студенти за Здравствена нега на психијатриски и невролошки болен
27.11.2023

Консултации по предметите Здравствена нега на интернистички болен и Здравствена нега на психијатриски и невролошки болен за вонредни студенти ќе се одржат на 30.11.2023 во 16h на следниот линк: линк


Распоред за поправен прв колоквиум
27.11.2023

Распоредот за поправен прв колоквиум, ќе биде дневно ажуриран и дополнет со термини за останатите предмети за зимски семестар

Распоред

27.11.2023

Распоред за втор колоквиум, зимски семестар 2023/2024


Соопштение од Пред. м-р Денис Арсовски
25.11.2023

Вежбите по предметот Спортска медицина продолжуваат од вторник 28.11.2023
Вежбите по Основи на физикална рехабилитација ќе се одржат во одделение по физикална медицина и рехабилитација
Вежбите по Медицинска масажа со балнеологија ќе се одржат во Дом за стари лица Софија. Потребна е целосна униформа.
Предавањата по предметите Основи на физикална рехабилитација и Медицинска масажа со балнеологија продолжуваат од наредна недела по редовен распоред.

Предметен наставник,
Пред. м-р Денис Арсовски


24.11.2023

Распоред за ноемвриска испитна сесија


Известување за вежби по предметот Анатомија
24.11.2023
Вежбите по Анатомија продолжуваат од 04.12.2023 во истите термини.


Термин за предавање по предметот Паразитологија
22.11.2023
Предавањето по предметот Паразитологија ќе е одржи online во петок на 24.11.2023 на следниот линк
https://meet.google.com/fmt-btza-csm


Соопштение за колоквиум по Судска медицина
21.11.2023
Првиот колоквиум по предметот Судска медицина ќе се одржи на 22.11.2023 во 10 часот Амфитеатар 1.


Соопштение за ноемвриска испитна сесија
21.11.2023
Номевриска испитна сесија ќе сереализира во периодот 27-30.11.2023
Пријавување на испити ќе се врши од 21.11.2023 – 23.11.2023
Студентите кои ќе пријавуваат испити задолжително да се пријават во iKnow системот и на следната електронска пријава за испит, во спротивно ќе достават казна за пријава на испит
Пријавувањето за казнена ноемвриска сесија ќе биде 700 ден и е ВАЛИДНА САМО ЗА ПРЕДМЕТИ ЗАПИШАНИ ВО ЛЕТЕН (ПАРЕН ) СЕМЕСТАР

Пријавите се доставуваат на денот на испитот


Термин за предавање по предметите Анестезија и реанимација и Ортопедија со трауматологија
19.11.2023
Анестезија и реанимација
20 Nov · 16:00 – 17:30
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/rxh-pwbn-ugz

Ортопедија и трауматологија
20 Nov · 17:30 – 19:00
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/igo-ogps-pjy


Соопштение за промена на термин за предметот Акушерство 1 и Акушерство 3
19.11.2023
Предавањето ќе се одржи ON LINE
Термин за предавање:

Акушерство 1 20.11.2023 во 13h линк
https://meet.google.com/oya-rzkt-poo

Акушерство 3 20.11.2023 во 12h линк
https://meet.google.com/wuc-qxka-hzk


СООПШТЕНИЈА ПРОФ:Д-Р ИЗАБЕЛА ФИЛОВ
15.11.2023
Предавњата по предметот Психијатрија кај проф.д-р Изабела Филов, наместо во 11 часот на 16.11.2023, ќе се одржат онлине на 17.11.2023 во 17 часот на следниот линк: https://meet.google.com/phz-kufc-fqm

Предавањата по предметот Неврологија ќе се одржат онлине на 16.11.2023 во 17 часот
на следниот линк: https://meet.google.com/ucd-bcag-wbz


Соопштение за вежбите по предметот Медицинска статистика со информатика
13.11.2023
Вежбите по предметот Медицинска статистика со информатика се одлагаат за среда (15.11.2023) во 8h


Соопштение за предавање по предметот Акушерство 1 и Акушерство 3
13.11.2023
Термин за предавање:
Акушерство 1 20.11.2023 во 12h пред 2
Акушерство 3 20.11.2023 во 13h пред 2


Распоред за колоквиумска недела зимски семестар
10.11.2023
Распоредот ќе биде дополнет со предметите кои недостасуваат и ќе биде дополнет точниот час на полагање

РАСПОРЕД


Соопштение за практичен испит по предметот Анатомија
10.11.2023
Практичниот испит по предметот Анатомија ќе се одржи во истите термини од вежби, како што се групите.


Одбрана на дипломска работа
09.11.2023
Кандидат: Кузмановска Марија Одбрана на ден: 15.11.2023 vo 11:00


Термин за предавање по предметот Анестезија и реанимација и Ортопедија со трауматологија
08.11.2023
Анестезија и реанимација Thursday, 9 Nov · 16:00 – 17:30
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/rxh-pwbn-ugz

Ортопедија и трауматологија Thursday, 9 Nov · 17:30 – 19:00
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/igo-ogps-pjy


Соопштение по МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
08.11.2023

Презапишаните студенти по предметот МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА да се јават кај Пред. м-р Денис Арсовски во петок (10.11.2023) во 12 часот во предавална 1.


Линк за предавање по предметот Социјална медицина

08.11.2023

Предавањето по предметот Социјална медицина закажано за утре ќе се одржи online на следниот линк

https://meet.google.com/yyy-pihs-cku


Известување за предавањето по предметот Психијатрија
08.11.2023

Предавање по предметот Психијатрија закажано за утре, ќе се одржи online во 17h на следниот линк: https://meet.google.com/iqv-svio-nph


Термин за предавање по предметите Анестезија и реанимација и Ортопедија со трауматологија
07.11.2023
Анестезија и реанимација
Tuesday, 7 Nov · 16:00 – 17:30
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/rxh-pwbn-ugz

Ортопедија и трауматологија
Tuesday, 7 Nov · 17:30 – 19:00
Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/igo-ogps-pjy


Распоред за семинар за вонредни студенти
01.11.2023
Линк до распоредот:
https://docs.google.com/document/d/1cqpv4cOKMDeLvNVnd3Zf6AX87D7yilpoQjiCRwMzyyE


Линк за предавање по предметите Геријатрија, Социјална медицина, Трансфузиологија со основи на имунологија
31.10.2023

Предавањата ќе се одржат во термините по распоред
Геријатрија
https://meet.google.com/dat-jnwx-eru
Социјална медицина
https://meet.google.com/dce-zqfh-vse
Трансфузиологија со основи на имунологија
https://meet.google.com/bnr-wwht-gxp


СООПШТЕНИЕ ЗА СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ
30.10.2023
Сите редовни студенти кои имаат запишано зимски семестар 2023/2024 ЗАДОЛЖИТЕЛНО да го пополнат формуларот, истиот е потребен за ажурирање на податоците за редовност
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzyGX6vtvXRzbMd1vwpYFiu6rquaHquERlBZLhmlEG7RPl4Q/viewform?usp=sf_link


Линк за предавање по предметите Социјална медицина, Геријатрија и Трансфузиологија со основи на имунологија
23.10.2023

Предавањата ќе се одржат во термините по распоред
Социјална медицина
https://meet.google.com/dce-zqfh-vse
Геријатрија
https://meet.google.com/dat-jnwx-eru
Трансфузиологија со основи на имунологија
https://meet.google.com/bnr-wwht-gxp


Распоред за вежби по преметот Анатомија
06.10.2023

Општа насока
понеделник 8.30h-10h до индекс 7076(р бр.16)
понеделник 10-11.30h реден број 17 општа

Акушерки
понеделник 10-11.30h

Лаборанти и радиолози
понеделник од 13.30h-15h

Физиотерапевти
петок 8.30h-10h

Проф. Д-р Тања Јовановска АК РТ евидентни – Анатомија – Општа медицинска сестра
Проф. Д-р Тања Јовановска АК РТ евидентни – Анатомија – Aкушерки и радиолози
Проф. Д-р Тања Јовановска АК РТ евидентни – Анатомија – Медицинско лобораториски аналитичар
Проф. Д-р Тања Јовановска АК РТ евидентни – Анатомија – Физиотерапевти


СООПШТЕНИЕ – ЗА ПРЕФРЛУВАЊЕ ОД ДРУГ ФАКУЛТЕТ
23.09.2023
Студентите кои сакаат своето студирање да го продолжат на ВМШ-Битола, а во моментот се студенти на друг факултет потребно е да го направат следното:
– Да достават барање за префрлување (кое може да го купат од скриптарата)
– Уплатница со 50 ден административна такса
– Уплатница со уплатени 2000 ден (цел на дознака- префрлување од друг
факултет )
– Уверение за положени испити ( од факултетот каде студирале , до моментот на префрлување)
– Комплет формулари за упис на непарен семестар (скриптара)
– Досие (скриптара)
– 3 слики


Ажурирано упатство за iKnow системот
14.06.2023
iKnow упатство за студенти
Упатство – финансиски модул за студенти