Прв циклус

СООПШТЕНИЕ

јули 11, 2022|0 Comments

Поради користење на годишен одмор од Одделението за студентски прашања во продолжение се дадени e – mail адресите, и термините кој референт е одговорен да одговара на вашите прашања. Име и Презиме e-mail Термин Николина [...]

СООПШТЕНИЕ за насоката ФИЗИОТЕРАПЕВТИ

јуни 27, 2022|0 Comments

Практичната настава 1,2,3,4,5,6 студентите можат да ги изведуваат во Јули и Август (на одделение за неврологија и ургентна медицина) додека специјална кинезитерапија 1 и 2 ќе се изведува задолжително од 15 Август до 15 Септември.

И З В Е С Т У В А Њ Е

јуни 22, 2022|0 Comments

Се известуваат сите студенти кои треба да земат оценка по сите наставни предмети кај проф.д-р Домника Рајчановска да се јават на 27.06.2022 година (понеделник), 28.06.2022 година (вторник) од 10:00 – 12:00 часот.

СООПШТЕНИЕ

јуни 20, 2022|0 Comments

Практичниот испит по предметот Педијатрија со нега и Педијатрија со неонатологија ќе се одржи на 28.06.2022 година (вторник), и 29.06.2022 година (среда) во 10:30 часот во Кабинет по здравствена нега.