Прв циклус

СООПШТЕНИЕ од ПРОФ. ТУТЕСКА за ПОПРАВНИ КОЛОКВИУМИ

декември 6, 2022|0 Comments

Поправните колоквиуми за наставните дисциплини БИОХЕМИЈА, БИОХЕМИЈА II, ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА и ХИСТОЛОГИЈА ќе се одржат на 23.12.2022 (петок) во 11:00 часот. Студентите кои ќе полагаат, задолжително да го најават своето присуство на mail [...]

Пријава за практичен испит по предметот Анатомија

декември 6, 2022|0 Comments

Редовните студенти запишани по наставната програма 2022/23, кои прв пат го слушаат предметот Анатомија, како услов за полагање на поправен прв колоквиум, задолжително треба да се јават на практичен испит закажан на 09.12.2022, за што [...]