Втор циклус

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТ Јасмина Соколеска

септември 28, 2022|0 Comments

Кандидат: Јасмина Соколеска Број на досие 248 Насока: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ Наслов на трудот: "БИОМАРКЕРИ ЗА МИОКАРДЕН ИНФАРКТ" Дата на одбрана: 05.10.2022 год. во 10:30 часот

СООПШТЕНИЕ за II циклус

септември 16, 2022|0 Comments

Упис на непарен (зимски) семестар ќе се врши во период од 26.09.2022г. – 30.09.2022г., со комплет формулари за непарен семестар. Студентите кои не ги имаат положено испитите од I прв (зимски) семестар, треба да ги [...]

СООПШТЕНИE септемвриска сесија

септември 16, 2022|0 Comments

Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија ќе се врши во периодот од 19.09.2022г. – 23.09.2022г. (понеделник до петок) со уредно пополнета пријава (од двете страни) и уплатница од 500 ден.(цел на дознака: испит). Студентите [...]

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТ Тања Бандаловиќ

август 17, 2022|0 Comments

Кандидат: Тања Бандаловиќ Број на досие: 124 Насока: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ Наслов на трудот: „БИОХЕМИСКИ ПРОМЕНИ ПРИ ЦИРОЗА НА ЦРН ДРОБ“ Дата на одбрана: 02.09.2022 год. во 12:00 часот

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТ Андријана Стефановска

јули 4, 2022|0 Comments

Кандидат: Андријана Стефановска Број на досие: 185 Насока: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ОНКОЛОГИЈА Наслов на трудот: БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА КАЈ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ОД ИНФЕКЦИИТЕ ХИВ И ХЕПАТИТ Б Дата на одбрана: 11.07.2022 год. во 10:30 часот