Втор циклус

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТ ИРЕНА ОГНЕНОВСКА

мај 18, 2022|0 Comments

Кандидат: Ирена Огненовска Број на досие:259 Насока: Специјализација за интезивна нега Наслов на трудот: Инфекции на уринарниот тракт Дата на одбрана: 27.05.2022 (Петок) во 11:30 часот

Соопштение за втор циклус

мај 17, 2022|0 Comments

Студентите од втор циклус специјалистички стручни студии, потребно е да направат заверка на парен , летен (II и II повторно) семестар со следните документи и тоа од 30.05.2022 г. – 11.06.2022 г. Семестрален лист – [...]

СООПШТЕНИЕ ЗА II ЦИКЛУС

април 5, 2022|0 Comments

Упис на II (летен), парен семестар од 08.04.2022 - 20.04.2022 год. !  Се врши со следните документи: - комплет формулари за упис на парен семестар- уредно пополнети, - уплатница за партиципација (24600 ден или 12300ден) [...]

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

април 2, 2022|0 Comments

Студентите од втор циклус специјалистички стручни студии, имаат три редовни сесии за полагање на испитите од прв (зимски) семестар ( февруарска, за која пријавувањето испити е завршено, а пријавите кои се поднесени важат до мај; [...]

Јавна Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Валентина Дејановиќ

февруари 25, 2022|0 Comments

кандидат:Валентина Дејановиќ бр на досие:245 насока:Специјализација за рехабилитација во хирургија, ортопедија и травматологија наслов на трудот: ДЕМЕНЦИЈА И КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ КАЈ ПАЦИЕНТИ ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА Дата на одбрана:04.03.2022 во 17h online

СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС

февруари 24, 2022|0 Comments

Заверка на непарен семестар од 24.02.2022 до 07.03.2022 година,  со семестрален лист и уплатница за платена рата (доколку плаќате на рати),. Заверка на семестар после дадениот термин се врши со уплатница од 500 денари. Пријавување [...]