Втор циклус

Решенија за прием втор уписен рок

декември 2, 2021|0 Comments

Решение за прием втор уписен рок, втор циклус-Рехабилитација во хирургија, ортопедија и травматологија Решение за прием втор уписен рок, втор циклус-Ментално здравје Решение за прием втор уписен рок, втор циклус-Геронтологија и палијативна грижа Решение за [...]

Соопштение за II циклус

ноември 30, 2021|0 Comments

Упис на непарен семестар, (за II циклус студии) ќе се врши од 29.11.2021- 10.12.2021 со: комплет формулари за упис и уплата партиципација, ( за предметите кои треба да се презапишуваат, доколку има неположени од непарен [...]

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Елена Зафировска

јули 8, 2021|0 Comments

Кандидат: Елена Зафировска Бр. на индекс: 203 Насока:СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО ОРТОПЕДИЈА, ХИРУРГИЈА И ТРАВМАТОЛОГИЈА Тема: „РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПРИСТАП И ПРОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОШКИТЕ ЕФЕКТИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО МЕКОТКИВНИ ПОВРЕДИ НА КОЛЕНОТО“ Датум на јавна одбрана:  16.07.2021 во 12:00 [...]

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Блаже Арсов

јули 7, 2021|0 Comments

Кандидат: Блаже Арсов Бр. на индекс: 192 Насока:СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО ОРТОПЕДИЈА, ХИРУРГИЈА И ТРАВМАТОЛОГИЈА Тема: „КОМПЛЕКСЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ПРИСТАП И РЕСПИРАТОРНА ФИЗИОТЕРАПИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО COVID-19“ Датум на јавна одбрана:  16.07.2021 во 11:00 часот

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Ивана Калкова

јуни 23, 2021|0 Comments

Кандидат: Ивана Калкова Бр. на индекс: 229 Насока:СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО НЕВРОЛОГИЈА Тема: „Физиотерапевтски аспекти на болка кај невролошки заболувања“ Датум на јавна одбрана:  01.07.2021 во 12:00 часот

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Невенка Пенова Лазаровска

мај 31, 2021|0 Comments

Кандидат: Невенка Пенова Лазаровска Бр. на индекс: 132 Насока: СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА Тема: „ Компаративен приказ на магнетна резонанца на лумбосакрален дел од рбетникот со конвенционален рентген и нејзините дијагностички можности  “ Датум [...]