Втор циклус

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Стефанија Цветкова

јануари 26, 2023|0 Comments

Кандидат: Стефанија Цветкова бр. на индекс 330   Наслов на трудот: Улогата на ПЕТ-КТ во дијагностика и третман кај пациенти со карцином на бели дробови   Специјализација: Компјутерска томографија и магнетна резонанца   Дата на одбрана: 11.02.2023 во [...]

Соопштение за настава Втор циклус студии академска 2022/23 година

јануари 9, 2023|0 Comments

Предавањата од Втор циклус студии ќе се одржат со физичко присуство на 04.02.2023 и 11.02.2023. Во текот на наредните денови на маил адресите на  запишаните студенти и професори од студиските насоки, ќе им биде испратен [...]

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Бјанка Цилева

декември 30, 2022|0 Comments

Кандидат: Бјанка Цилева бр. индекс 301. Наслов на трудот ЕВАЛУАЦИЈА НА РИЗИКОТ ОД ПОЈАВА НА ХРОМОЗОМАЛНИ АНОМАЛИИ КАЈ ТРУДНИЦИ СО ПОМОШ НА БИОХЕМИСКИ МАРКЕРИ. Специјализација: Биохемиски анализи. Дата на одбрана: 12.01.2023 година во 11.00 часот.

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Весна Николовска

декември 23, 2022|0 Comments

Наслов на трдуот:„Панкреатит во детска возраст“ Кандидат Весна Николовска Бр на досие:283 Насока: Специјализација за интенивна нега Дата за одбрана: 30.12.2022 во 13.00h