Пред. м-р Денис Арсовски и Пред. м-р Даниела Петковска заедно со студентите од Висока медицинска школа – Битола, насока физиотерапевт и студентките во посета од ЕРАЗМУС+ програмата во посета на Центар за масажа и релаксација Сергеј и домот Софија.
Студентите се запознаа со специфични случаи на дијагнози клучни за физиотерапијата, окупациона терапија и рехабилитација на истите.